دوشنبه, 12 تیر 1396 ساعت 20:19

ترانزیستور تک مولکولی

ساخت ترانزیستوری که تنها از یک مولکول فتالوسیانین مس، ۱۲ اتم ایندیم و یک اتم ایندیم آرسنید تشکیل شده است احتمالا کوچکترین نیمه هادی ساخته شده در دنیا باشد

moleculartransistor-peymanelectric

 

این ترانزیستور که با نمونه های قدیمی خود از لحاظ ساخت متفاوت می باشد زیرا که در ترانزیستور های قدیمی جریان با تنظیم ولتاژ گیت کنترل می شد ولی در ترانزیستورهای تک مولکولی برای تنظیم جریان تنها کافیست که فاصله‌ی اتم ها تغییر کنند نتیجه این تغییر ایجاد اثرات میدانی برای ایجاد و تنظیم الکتریسته می باشد

moleculartransistor-peymanelectric

به دلیل شرایط بسیار خاص این ترانزیستورها که باید در شرایط نسبتا خلا و در دمای صفر مطلق باشد، استفاده از ترانزیستورهای تک مولکولی در ماشین های الکتریکی کنونی غیر ممکن بوده ولی دانشمندان درحال بهبود این اختراع می باشند تا بتوان از آنها استفاده لازم را برد.

moleculartransistor-peymanelectric

این کشف بزرگ با همکاری متخصصان و مهندسان از چندین کشور مختلف انجام گرفته است.

منتشرشده در فناوری صنعت برق

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .