انکودر بدون شفت BAUMER

 

شرکت BAUMER آلمان تولید کننده انواع انکودرهای هالو شفت در مدل های سوکتی و کابلی با قطرهای مختلف به همراه استانداردهای جهانی ، با خروجی 65000 پالس و دقت بالا

 

Hollow Shaft 15 سوکتی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 15 با خروجی سوکتی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

Hollow Shaft 14 سوکتی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 14 با خروجی سوکتی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

Hollow Shaft 12 سوکتی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 12 با خروجی سوکتی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

Hollow Shaft 10 سوکتی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 10 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

Hollow Shaft 8 سوکتی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 8 با خروجی سوکتی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

انکودر Hollow Shaft 15 کابلی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 15 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

انکودر Hollow Shaft 14 کابلی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 14 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

انکودر Hollow Shaft 12 کابلی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 12 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

انکودر Hollow Shaft 10 کابلی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 10 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...

انکودر Hollow Shaft 8 کابلی

انکودر بومر آلمان (ROTARY ENCODER) انکودر هالو شفت با قطر هالو 8 با خروجی کابلی با قابلیت 4.75 الی 30 ولت DC دارای درجه حفاظت IP67 وتحمل دمای 40- و 100 درجه سانتیگراد و استانداردهای اروپا و آمریکا و سرعت بالا و دارای سیستم (SHOCK VIBRATION PROOF) و شکل موج…
ادامه مطلب...