انکودر مادگی ELTRA

شرکت الترا (Eltra) ایتالیا تولید کننده انواع اینکودرهای فلنچ دار و اینکودر خطی  در سایزهای مختلف می باشد