انکودر AUTONICS

شرکت AUTONICS   کره  در سال 1977 احداث شده است که در تولید روتاری انکودر، کنترلر حرارت، انواع سنسور از قبیل موقعیت سنج، فشار سنج، سنسور نوری و سنسور فتو الکتریک فعالیت می نماید.