ترانسدیوسر ولتاژ

ترانسدیوسر

ترانسدیوسرولتاژ(VOLTAGE TRANSDUCER) یک مدار الکتریکی است که بر سطح ولتاژ توزیع شده در مدار الکتریکی نظارت می کند.ترانسدیوسر های ولتاژ دارای انواع و کاربرد های گوناگوگی می باشند. به طور خلاصه نحوه عملکرد ترانسدیوسر ولتاژ به شرح زیر می باشد:
این ترانسدیوسر RMS   را رصد می کند و ولتاژ های پایین تر و یا بالاتر از حد نرمال و تعریف شده را شناسایی می نماید. از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می نماید .ترانسدیوسر های ولتاژ عمدتاً در منابع قدرت   DC و مخابراتی استفاده می شوند .این ترانسدیوسر ها بسته به نوع و اندازه شلن در کامپیوتر ها و ترانسفورمر های بزرگ استفاده می گردند.و با اندازه گیری دائم ولتاژ و نگاه داشتن آن در یک سطح معین از آسیب رسیدن به دستگاه های الکترونیکی جلوگیری می نماید.برخی از ترانسدیوسر های ولتاژ به قدری کوچک هستند که می توانند ولتاژ های مختلفی که از یک کامپیوتر شخصی عبور می کنند را اندازه گیری نمایند، به این ترتیب ولتاژی که از قطعات مختلف کامپیوتر عبور می کند همیشه ولتاژ مناسبی می باشد.

ترانسدیوسر TM3ULC0

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3ULC0 IME ایتالیا 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3ULA0

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3ULA0 IME ایتالیا 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UL90

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UL90 IME ایتالیا 
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UL70

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UL70 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UL30

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UL30 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UL20

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 110 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UL20 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UL10

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 100 ولت ، با تغذیه 150 - 250 ولت DC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UL10 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UHC0

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 500 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UHC0 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UHA0

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 440 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UHA0 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UH90

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 400 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UH90 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UH70

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 250 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UH70 IME ایتالیا
ادامه مطلب...

ترانسدیوسر TM3UH30

ترانسدیوسر ولتاژ با ورودی 0 - 120 ولت ، با تغذیه 20 - 150 ولت DC و 48 ولت AC ، با خروجی 4 - 20 میلی آمپر و همچنین دارای استاندارد CE با مدل TM3UH30 IME ایتالیا
ادامه مطلب...