سه فاز

ترانس اتوماتیک STB-33-50000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) سه فاز دلتا با توان 50 کیلو وات با خروجی ثابت 380 ولت با تحمل جریان 60 آمپر برای هر فاز و دارای سه صفحه نمایش دیجیتال به صورت مجزا جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی هر فاز می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-33-30000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) سه فاز دلتا با توان 30 کیلو وات با خروجی ثابت 380 ولت با تحمل جریان 40 آمپر برای هر فاز و دارای سه صفحه نمایش دیجیتال به صورت مجزا جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی هر فاز می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-33-20000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) سه فاز دلتا با توان 20 کیلو وات با خروجی ثابت 380 ولت با تحمل جریان 27 آمپر برای هر فاز و دارای سه صفحه نمایش دیجیتال به صورت مجزا جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی هر فاز می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-33-15000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) سه فاز دلتا با توان 15 کیلو وات با خروجی ثابت 380 ولت با تحمل جریان 20 آمپر برای هر فاز و دارای سه صفحه نمایش دیجیتال به صورت مجزا جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی هر فاز می باشد.
ادامه مطلب...

ترانس اتوماتیک STB-33-9000

ترانس های اتوماتیک (تثبیت کننده ولتاژ) سه فاز دلتا با توان 9 کیلو وات با خروجی ثابت 380 ولت با تحمل جریان 12 آمپر برای هر فاز و دارای سه صفحه نمایش دیجیتال به صورت مجزا جهت نمایش ولتاژ ورودی ، آمپر مصرفی و ولتاژ خروجی هر فاز می باشد.
ادامه مطلب...