سرج ارستر کلاس B+C

سرج ارستر کلاس B+C (سرج ارستر ترکیبی) با کلاس 1+2 یکی از بالاترین سرج ارستر ها در کلاس حفاظتی در مقابل رعد برق می باشد این نوع سرج ارستر ها  در مدل های سه پل و نول و دو پل و نول  به همراه کنتاک خروجی می باشد