انکودر Hohner

شرکت hohner  اسپانیا در سال 1983 تاسیس شد این انکودر قابل برنامه ریزی است و در انواع انکودر افزایشی، انکودر شفت دار، انکودر بدون شفت، انکودر سینوسی و کسینوسی، انکودرابسولوت، انکودر خطی، انکودر موازی موجود می باشد.