واریاک

واریاک جهت تنظیم ولتاژ خروجی به صورت  دلخواه  AC/ DC از 300-0 ولت تکفاز و 500-0 در سه فاز می باشد واریاک های دلتا با دارا بودن صفحه دیجیتال به صورت یک ولت و فیوز مینیاتور می باشد.