کوپلینگ غلافی

کوپلینگ JAKOB سری MOH - C

- سری استاندارد با clamp شعاعی در هردو طرف - جابجایی شفت شعاعی تا 3 میلی متر - محدوده گشتاور: 1 - 15 نانومتر - محدوده دما -20 تا 100 ° C - قطر شفت: 3 - 19 میلیمتر
ادامه مطلب...

کوپلینگ JAKOB سری MKA

- دارای سفتی پیچشی بالا - انعطاف پذیر - محدوده گشتاور: 0،4 - 8 نانومتر -محدوده دما -20 تا + 90 ° C - قطر شفت: 3 - 26 میلی متر - ورژن کم هزینه
ادامه مطلب...

کوپلینگ JAKOB سری MKP

- دارای سفتی پیچشی بالا - انعطاف پذیر - باclamp شعاعی در هر دو طرف - محدوده دما -40 تا + 300 ° C - محدوده گشتاور: 2 - 12 نانومتر - قطر شفت: 3 - 24 میلیمتر
ادامه مطلب...

کوپلینگ JAKOB سری MKM

- ورژن استاندارد با clamp شعاعی - محدوده دما از -40 تا + 300 ° C - محدوده گشتاور: 0،4 - 12 نانومتر - سفتی پیچشی بالا - انعطاف پذیر - قطر شفت: 3 - 24 میلیمتر
ادامه مطلب...