مبدل موترونا

مبدل motrona

شرکت motrona (موترونا) 25 سال پیش در کشور صنعتی آلمان تاسیس گردید و در این زمان توانسته است جای پای خود در زمینه انواع مبدل و اینترفیس محکم کند.

همانطور که اشاره شد عمده فعالیت این شرکت در زمینه انواع مبدل ها ، محرک ها ، اینترفیس ها کنترل ها و رابط  ها می باشد که از نمونه  کارهای این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مبدل سیگنال به فرکانس

مبدل فرکانس به سیگنال

مبدل سیگنال به آنالوگ

مبدل آنالوگ به سیگنال

مبدل سیگنال به  SSI

مبدل RS422 به HTL

مبدل RS422 به TTL

مبدل HTL به RS422

مبدل HTL به TTL

مبدل TTL به RS422

مبدل TTL به HTL

و.....

شرکت به نام موترونا هدف خود را خدمت به کسب و کار بین المللی قرار داده است.

 

       مبدل motrona                       مبدل motrona                         مبدل motrona                مبدل motrona