Synchroscope چیست

    • مدل
    • کد سفارش
    • شرکت سازنده
    • کشور سازنده
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

 Synchroscopeچیست:

دستگاه الکترونیکی Synchroscope ارائه شفافی از اختلاف  فاز واقعی بین ولتاژ BUS (ولتاژ مرجع) و ولتاژ ژنراتور (ولتاژ ورودی) ارائه می دهند.  این نشان دهنده تفاوت فرکانس واقعی مربوط به زمان معکوس صرف شده برای  یک چرخش روشن نقطه بردار می باشد. هنگامی که دو آلترناتور به موازات یکدیگر قرار می گیرند لازم است که فرکانس و فاز یکسان باشد. از این رو Sychroscope  برای بیان تفاوت فاز و فرکانس بین دو آلترناتور AC، که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند استفاده می شود.

sync

روش کار Sychroscope:

 تعریف چرخش نقطه بردار با اشاره به ولتاژ BUS ارائه می شود. در صورتی که LED نقطه ای بردار جهت عقربه های ساعت حرکت کند، نشان می دهد که  فرکانس ژنراتور بزرگتر از فرکانس BUS است. این بدان معنی است که سرعت ژنراتور باید توسط اپراتور کاهش می یابد. اگر چراغ LED  در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد، فرکانس ژنراتور کمتر از فرکانس BUS است. در این صورت دور ژنراتور باید افزایش یابد.

sync

اگر 'T' زمان گرفته شده برای یک چرخش در نظر گرفته شود، اختلاف فرکانس می تواند به عنوان 1 / T =AF  محاسبه شود. به طور مثال اگر فرکانس BUS ، 50 هرتز شود:  نقطه بردار10 ثانیه طول می کشد. برای یک چرخش، جهت عقربه های ساعت. 01/10 = 0.1 هرتز. تفاوت فرکانس = 0.1Hz می باشد. از این رو ما می توانیم استنباط کنیم که فرکانس سیگنال ژنراتور 50.1 هرتز باشد. اگر فرکانس مطابق باشد در حالی که فاز نباشد ، در نتیجه یک چراغ  قرمز که نشان دهنده اختلاف فاز می باشد روشن می شود.

sync 

با کلیک بر این قسمت می توانید از مطالب خواندنی و جذاب تازه های تکنولوژی و فناوری بهره ببرید

بازدید 234 بار

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .