کوپلینگ Flender

کوپلینگ­ های (COUPLING) دنده ­ای عموماً برای بازه بسیار وسیع از توان، گشتاور و دمای کار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال کوپلینگ­ های دنده ­ای که عمدتاً توسط شرکت­های سازنده به صورت از قبل ساخته شده  ارائه می­شوند  برای توان های تا حدود 4/2 مگاوات ارائه می­شوند. دور این کوپلینگ­ ها می­تواند از 1300 دور برای توان های بالا تا 7000 دور بر دقیقه برای توان های کمتر از 65 کیلووات باشد. این کوپلینگ ­ها قابلیت تحمل گشتاور تا بیش از 160000 نیوتن متر را دارند.کوپلینگ ­های دنده­ای توان تحمل نا متوازن زاویه ­ای تا 1 درجه برای هر هاب را دارا می باشند.

کوپلینگ NEUPEX

کوپلینگ NEUPEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 710 میلی متر و شفت داخلی 260 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 62000 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ RUPEX

کوپلینگ RUPEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 2000 میلی متر و شفت داخلی 600 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 1300000 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ ROTEX

کوپلینگ ROTEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 300 میلی متر و شفت داخلی 240 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 1250 دور
ادامه مطلب...