کوپلینگ Sunjil

کوپلینگ­ های (COUPLING) دنده ­ای عموماً برای بازه بسیار وسیع از توان، گشتاور و دمای کار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال کوپلینگ­ های دنده ­ای که عمدتاً توسط شرکت­های سازنده به صورت از قبل ساخته شده  ارائه می­شوند  برای توان های تا حدود 4/2 مگاوات ارائه می­شوند. دور این کوپلینگ­ ها می­تواند از 1300 دور برای توان های بالا تا 7000 دور بر دقیقه برای توان های کمتر از 65 کیلووات باشد. این کوپلینگ ­ها قابلیت تحمل گشتاور تا بیش از 160000 نیوتن متر را دارند.کوپلینگ ­های دنده­ای توان تحمل نا متوازن زاویه ­ای تا 1 درجه برای هر هاب را دارا می باشند.

کوپلینگ SD

کوپلینگ SD ساخته شده از جنس آلومینیوم با قدرت انعطافی بالا با ارتفاع 55 میلی مترو با تحمل ماکسیمم گشتاور 7600 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ SJC

کوپلینگ SJC ساخته شده از جنس آلومینیوم با قدرت انعطافی بالا با ارتفاع 55 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 7600 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ SFC

کوپلینگ SFC ساخته شده از جنس آلومینیوم با قدرت انعطافی بالا با ارتفاع 58 میلی مترو با تحمل ماکسیمم گشتاور 3300 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ SGF

کوپلینگ SGF ساخته شده از جنس آلومینیوم با قدرت انعطافی بالا با ارتفاع 37 میلی مترو با تحمل ماکسیمم گشتاور 18000 دور
ادامه مطلب...

کوپلینگ SRB

کوپلینگ SRB ساخته شده از جنس آلومینیوم با قدرت انعطافی بالا با ارتفاع 63.5 میلی مترو با تحمل ماکسیمم گشتاور 7000 دور
ادامه مطلب...