دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 09:28

دیود تریستور SKKH 330

semikron

 

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 330/18 E
دیود تریستور SKKH 330/16 E
دیود تریستور SKKH 330/12 E
دیود تریستور SKKH 330/06 E

skkh 330

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 13:56

دیود تریستور SKKH 323

semikron

 

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 323/16 E
دیود تریستور SKKH 323/16 E
دیود تریستور SKKH 323/08 E
دیود تریستور SKKH 323/06 E

skkh 323

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 00:31

دیود تریستور SKKH 273

semikron

 

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 273/12 E
دیود تریستور SKKH 273/16 E
دیود تریستور SKKH 273/18 E

skkh 273

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 04:57

دیود تریستور SKKH 172

semikron

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 172/16 E
دیود تریستور SKKH 172/12 E
دیود تریستور SKKH 172/08 E
دیود تریستور SKKH 172/06 E
دیود تریستور SKKH 172/04 E

 

skkh172

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 26 مرداد 1393 ساعت 19:50

دیود تریستور SKKH 162

semikron

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 162/08 E
دیود تریستور SKKH 162/12 E
دیود تریستور SKKH 162/14 E
دیود تریستور SKKH 162/16 E
دیود تریستور SKKH 162/18 E
دیود تریستور SKKH 162/20 E H4
دیود تریستور SKKH 162/22 E H4

skkh 162

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 00:19

دیود تریستور SKKH 106

semikron

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 106/08 E
دیود تریستور SKKH 106/12 E
دیود تریستور SKKH 106/14 E
دیود تریستور SKKH 106/16 E
دیود تریستور SKKH 106/18 E

skkh106

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 13:39

دیود تریستور SKKH 92

 

semikron

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده و به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 92/12 E

دیود تریستور SKKH 92/08 E

دیود تریستور SKKH 92/14 E

دیود تریستور SKKH 92/16 E

دیود تریستور SKKH 92/18 E

skkh 92

منتشرشده در دیود تریستور
سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 02:38

دیود تریستور 57 SKKH

semikron

 

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده و به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 57/08 E
دیود تریستور SKKH 57/12 E
دیود تریستور SKKH 57/14 E
دیود تریستور SKKH 57/16 E
دیود تریستور SKKH 57/18 E
دیود تریستور SKKH 57/22E H4
دیود تریستور SKKH 57/22E H4

دیود تریستور

 

منتشرشده در دیود تریستور
پنج شنبه, 28 فروردين 1393 ساعت 13:15

دیود تریستور

شرکت سمیکرون(SEMIKRON) آلمان تولید کننده انواع  IGBT Modoule، دیود(Diod Modoules)، تریستور(Tristor) و سری مدل های SKKH به صورت تک دیود و تک تریستور می باشدو در سال 1947 اولین ماژول عایق قدرت توسط این شرکت ابداع گردید.

منتشرشده در نیمه هادی

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .