سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 21:56

دوبل تریستور SKKT 570

SEMIKRON

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 570/12 E
دوبل تریستور SKKT 570/16 E
دوبل تریستور SKKT 570/18 E

SKKT 570

منتشرشده در دوبل تریستور
سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 21:56

دوبل تریستور SKKT 330

SEMIKRON

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 330/08 E
دوبل تریستور SKKT 330/12 E
دوبل تریستور SKKT 330/16 E
دوبل تریستور SKKT 330/18 E

SKKT 330

 

منتشرشده در دوبل تریستور
سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 21:56

دوبل تریستور SKKT 323

SEMIKRON

 

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 323/12 E
دوبل تریستور SKKT 323/16 E
دوبل تریستور SKKT 323/18 E

SKKT 323

منتشرشده در دوبل تریستور
سه شنبه, 28 مرداد 1393 ساعت 21:51

دوبل تریستور SKKT 273

SEMIKRON

 

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 273/12 E
دوبل تریستور SKKT 273/16 E
دوبل تریستور SKKT 273/18 E

SKKT 273

منتشرشده در دوبل تریستور
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 02:20

دوبل تریستور SKKT 250

SEMIKRON

 

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 250/08 E
دوبل تریستور SKKT 250/12 E
دوبل تریستور SKKT 250/16 E
دوبل تریستور SKKT 250/18 E

SKKT 250

منتشرشده در دوبل تریستور
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 06:47

دوبل تریستور SKKT 162

SEMIKRON

 

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 162/08 E
دوبل تریستور SKKT 162/12 E
دوبل تریستور SKKT 162/14 E
دوبل تریستور SKKT 162/16 E
دوبل تریستور SKKT 162/18 E
دوبل تریستور SKKT 162/20 E H4
دوبل تریستور SKKT 162/22 E H4

SKKT 162

 

منتشرشده در دوبل تریستور
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 06:40

دوبل تریستور SKKT 106

SEMIKRON

 

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 106/08 E
دوبل تریستور SKKT 106/12 E
دوبل تریستور SKKT 106/14 E
دوبل تریستور SKKT 106/16 E
دوبل تریستور SKKT 106/18 E

SKKT 106

منتشرشده در دوبل تریستور
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 06:40

دوبل تریستور SKKT 92

SEMIKRON

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 92/08 E
دوبل تریستور SKKT 92/14 E
دوبل تریستور SKKT 92/16 E
دوبل تریستور SKKT 92/18 E

SKKT 92

منتشرشده در دوبل تریستور
چهارشنبه, 29 مرداد 1393 ساعت 10:41

دوبل تریستور SKKT 57

SEMIKRON

 

 

 

دوبل تریستور سمیکرون با سه ترمینال آند (A) کاتد (K) و گیت (G) عملکردی مشابه با رله دارد که دارای حساسیت بالا برای افزایش و ثابت سازی جریان کاتد می باشد.

دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.

دوبل تریستور ساخت شرکت سمیکرون(SEMIKRON) از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دوبل تریستور SKKT 57/08 E
دوبل تریستور SKKT 57/12 E
دوبل تریستور SKKT 57/14 E
دوبل تریستور SKKT 57/18 E

SKKT 57

منتشرشده در دوبل تریستور
دوشنبه, 27 مرداد 1393 ساعت 09:28

دیود تریستور SKKH 330

semikron

 

 

 

 

ماژول دیود تریستور یک نیمه هادی قدرت بوده که شامل دو قسمت دیود و تریستور به صورت جداگانه بوده که به صورت سری به یکدیگر متصل گردیده اند. هم چنین دیود تریستورها دارای سه ترمینال کاتد (K)، آند (A)، و گیت (G) می باشد.

از جمله کاربردهای دیود تریستور می توان در کوره های القایی، تجهیزات پزشکی، منبع تغذیه و همچنین در موتورهای اینورتر اشاره کرد.

دیود تریستور ساخت شرکت سمیکرون از کشور آلمان می باشد

زیر مجموعه کدهای این سری:

دیود تریستور SKKH 330/18 E
دیود تریستور SKKH 330/16 E
دیود تریستور SKKH 330/12 E
دیود تریستور SKKH 330/06 E

skkh 330

منتشرشده در دیود تریستور
صفحه1 از2

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .