افزایش در قیمت برق

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

در پی انتشار خبری که در شهریور ماه 95 از معاون وزیر نیرو مبنی بر افزایش تعرفه برق اکنون این سخن عملی شده و شاهد افزایش 10 درصدی در قیمت برق خواهیم بود.

از سال 92 تاکنون این سومین بار است که قیمت برق افزایش پیدا کرده است. در پایان سال های 92 و 93 به ترتیب 24 و 10 درصد به قیمت برق اضافه شده است تا افزایش برق را به جمعا 44% برساند.