شنبه, 20 شهریور 1395 01:06

افزایش در قیمت برق

در پی انتشار خبری که در شهریور ماه 95 از معاون وزیر نیرو مبنی بر افزایش تعرفه برق اکنون این سخن عملی شده و شاهد افزایش 10 درصدی در قیمت برق خواهیم بود.

از سال 92 تاکنون این سومین بار است که قیمت برق افزایش پیدا کرده است. در پایان سال های 92 و 93 به ترتیب 24 و 10 درصد به قیمت برق اضافه شده است تا افزایش برق را به جمعا 44% برساند.

منتشرشده در اخبار صنعت برق

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .