لیمیت سوئیچ TER

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده محصولات  TERWOARLD در ایران 

(Foot Switch)سویچ های پایه ای 

(Control Station) ایستگاه های کنترل 

(Position Limit Switch)سوئیچ های موقعیت 

(Joystick)جوی استیک 

(Rotary Limit Switch) لیمیت سوئیچ های روتاری  و انواع سنسور و اکسسوری می باشد. 

برخی از مدل های لیمیت سوئیچ دورانی TER :

لیمیت سوئیچ PFD9067L0050019

لیمیت سوئیچ PFD9067L0050018

لیمیت سوئیچ PFD9067L0025017

لیمیت سوئیچ PFD9067L0025013

لیمیت سوئیچ PFD9067L0015012

لیمیت سوئیچ PFD9067L0015010

لیمیت سوئیچ PFD9067L0010017

لیمیت سوئیچ PFD9067L0010015

لیمیت سوئیچ PFD9067L0005012

مشاهده لیست کامل محصولات TER

لیمیت سوئیچلیمیت سوئیچ