سری جدید انواع انکودرهای بامر (baumer)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سری جدید انکودرهای بامر با مشخصات فنی EIL580-BT12 و EIL580-BT14 که لیست آن در زیر خدمت حضورتان ارائه می گردد:

EIL580-BT12.5FE.01024.A

 EIL580-BT12.5FE.02048.A

 EIL580-BT12.5FN.01024.A

 EIL580-BT12.5FN.02048.A

 EIL580-BT14.5FE.01024.A

 EIL580-BT14.5FE.02048.A

 EIL580-BT14.5FN.01024.A

 EIL580-BT14.5FN.02048.A

انکودر بامر سری 580