مبدل موترونا

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

شرکت موتورنا (Motrona) آلمان با سابقه 25 ساله به عنوان یکی از  قطب های اصلی تولید مبدل در جهان می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک مفتخر است نماینده فروش و ارائه دهنده مبدل های:

 RS422 به HTL

RS422 به TTL

HTL به RS422

HTL به TTL

TTL  به RS422

TTL به HTL

سیگنال به فرکانس

 فرکانس به سیگنال

 سیگنال به آنالوگ

آنالوگ به سیگنال

 سیگنال به  SSI

سیگنال به  Parallel

SSI  به سیگنال

 Parallel به سیگنال

 سیگنال به افزایشی

 افزایشی به سیگنال باشد.