ترانسفورمر (واریابل)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

بازرگانی پیمان الکتریک قادر به ارائه انواع واریابل تک فاز و سه فاز دلتا در ایران می باشد.

لیست محصولات واریابل تک فاز و واریابل سه فاز با برند دلتا در سایت بازرگانی پیمان الکتریک در قسمت برند محصولات -- واریابل دلتا ، بارگذاری شده است و در قسمت مربوطه می توانید آنها را مشاهده نمایید

لیستی از انواع واریابل موجود در بازرگانی پیمان الکتریک به شرح زیر است :

ترانسفورمر (واریابل) سه فاز :اتوترانس

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-40

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-30

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-20

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-15

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-9

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-6

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-3

ترانسفورمر دلتا سه فاز STT-1.5

ترانسفورمر (واریابل) تک فاز :

اتوترانس

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-15

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-10

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-5

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-3

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-2

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-1

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-0.5

ترانسفورمر دلتا تک فاز MST-0.2

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش ترانسفورمر (واریابل) دلتا در ایران می باشد

لیست محصولات واریاک (ترانسفورمر)