سرج ارستر خورشیدی 1000 ولت | ارستر خورشیدی

این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)

ارستر خورشیدی دستگاهی است که حفاظت از سیستم های قدرت الکتریکی از خسارات ناشی از رعد و برق را بر عهده دارد. سرج ارستر خورشیدی 1000 معمولی دارای هر دو ترمینال زمین و یک ترمینال ولتاژ بالا میباشد. هنگامی که جریان الکتریکی قوی از سیستم قدرت به برقگیر حرکت می کند، جریان ولتاژ بالا به طور مستقیم به عایق و یا به زمین برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم ارسال می شود.

خرید و فروش سرج ارستر خورشیدی 1000 در فروشگاه پیمان الکتریک انجام می شود. جهت دریافت قیمت سرج ارستر 1000 ولت با شماره های زیر تماس بگیرید.

02133993009

02133993055

واتساپ: 09127701494

ارستر 1000 ولت گواهی ارستر خورشیدی FATECH ارستر DC

کاتالوگ  سرج ارستر DC :

دانلود

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش ارستر، سرج ارستر و برقگیر

کدهای سرج ارستر فتوولتاییک :

برقگیر فتوولتاییک ( سرج ارستر DC ) کد 5093625 و مدل V50-B+C 3PHFS600 با ولتاژ 600 ولت DC و جریان تخلیه نامی 30 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 50 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک ( سرج ارستر DC ) کد 5093629 و مدل V50-B+C 2PHFS600 با ولتاژ 600 ولت DC و جریان تخلیه نامی 30 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 50 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5097457 و مدل V25-B+C 2-PH900 با ولتاژ 900 ولت DC و جریان تخلیه نامی 30 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 50 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5097458 و مدل V25-B+C 2PHFS900 با ولتاژ 900 ولت DC و جریان تخلیه نامی 30 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 50 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5094576 و مدل V20-C 3PHFS-600 با ولتاژ 600 ولت DC و جریان تخلیه نامی 20 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 40 کیلو آمپر

ارستر خورشیدی

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5094613 و مدل V20-C 2PH-600 با ولتاژ 600 ولت DC و جریان تخلیه نامی 20 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 40 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5094574 و مدل V20-C 3PHFS-1000 با ولتاژ 1000 ولت DC و جریان تخلیه نامی 20 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 40 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5094617 و مدل V20-C 2-PH-1000 با ولتاژ 1000 ولت DC و جریان تخلیه نامی 20 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 40 کیلو آمپر

برقگیر فتوولتاییک (سرج ارستر DC ) کد 5094572 و مدل V20-C 2PHFS-600 با ولتاژ 600 ولت DC و جریان تخلیه نامی 20 کیلو آمپر و جریان تخلیه کل 40 کیلو آمپر

برای کسب اطلاعات و مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ مربوطه اینجا کلیک نمایید