فروش تاکوژنراتور

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

بازرگانی پیمان الکتریک مفتخر است که فروش انواع Tacho Generator Baumer و Tacho Generator Huebner را جهت ارائه به مشتریان گرامی ، اعلام نماید. 

همچنین اطلاعات سری محصولات تاکو ژنراتور (Tacho Generator)  شامل مشخصات فنی و کاتالوگ، در سایت پیمان الکتریک قابل مشاهده و دریافت می باشد. محصولات تاکو ژنراتور Baumer Huebner از دیگر سری محصولات شرکت BAUMERHUEBNER آلمان می باشد. تاکو ژنراتورها دارای سری های :

Tacho Generator - GT 3

Tacho Generator - GT 5

Tacho Generator - GT 7

Tacho Generator - TDP 0.03

Tacho Generator - TDPZ 0.2 LT

هستند و به دو صورت Shaft و Hallow Shaft در فروشگاه پیمان الکتریک قابل ارائه می باشند.

tacho generator

 همچنین در ادامه می توانید برخی از کدهای قابل ارائه تاکوژنراتور را مشاهده نمایید :

HOG 10DN 600 I

POG 10 D 600 I

POG 10 D 600L

POG 10 DN 600 I

POG 10 DN 600 I + FSL

POG 10D 600 I

POG 10DN 600I

GTR9, 16L-460

TDP 0,2LT-4 + FSL 830

HOG10D1024 + FSL 850

POG 10 DN-1000 + FSL

POG 10 D 600 I / DN 360 TTL

HOG 9 D 1000 I, HTL

TDP0,2LT-4 + OG9 DN 1000

POG 9GD 1000 TTL

HOG220DN 1024I

POG 10GD 1024I OG 9 DN 1000 I +

TDP 0.2 LT-4

HOG 9 DN 1000 OG 9 DN 1000 OG 9 PN 1000

POG 9 D 1000

POG 9 DN 1000 I + FSL

POG 9DN 1000 I

POG 9G 1000

POG 10 D 1000

POG 10 D 1000

POG 10 D 1000 I

POG 10 DN 1000

POG 10 DN 1000 | + FSL

POG 10 DN 1000 I

POG 10 DN 1000 I + FSL

POG 10 DN 1000I

POG 10 G DN 500 I / DN 500 I

POG 10D 1000

POG 10D 1000 I

TDP 0.2 LT + OG 9 DN 1000

HOG 10D 1024 AMG11 S25 H 1024

HOG10D 1024I

HOG10D 1024I HTL

HOG10D 1024I

HOG10DN 1024

HOG10GD 1024

HOG12 DN 1024 R

HOG9 D 1024I

HOG9D1024 I/D 1024I OG9 DN 1024 I

POG D10 DN 1024 I HTL

POG DN 1024 I

POG P DN 1024 I + FSL

POG 10D 1024

POG 10DN 1024I

POG 10DN 1024I + FSL

POG 9 1024

POG 9 DN 1024 I + FSL

POG 9D, 1024

POG 9DN 1024

POG 9G 1024 HTL

POG 1 DN 1024R

TDP0.2LT-1 + OG9 DN 1024, HTL

TDP 0,2LT-1 + OG 9 DN 1024

TDP 0,2LT-3 + FSL

TDP 0,2LT-4 + FSL

TDP 0,2LT-4 + FSL + OG 9 D 60

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 200

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 500

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 60

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 600

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 80

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1024 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 600

TDP 0,2LT-4 + OG 9 E 200

TDP 0,2LT-4+FSL

TDP 0,2LT-4+OG 9 D 1000 I

TDP 0,2LT-4+OG 9 DN 1000

TDP 0,2LT-4+OG9DN1000

TDP 0,2LT-4-B3

TDP 0,2LT-5+FSL

TDP 0.09LT-2

TDP 0.09LT-3 + FSL

TDP0.2LT-1

TDP0.2LT-1

TDP0.51/42H

TDP0.51L / 42H

TDP 0.09LT-3

TDP 0.2 LT –4

TDP0 09 LT-3

TDP0.09 LT-3

TDP0.09LT-3

TDP0.2LT – 4

TDP13.6LT

TOP 0.09LT-3

TOP0.09LT-3

TDP0.09 LT-2

TDP0.09LT-2