یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX10S01EBSL692

موتور DC مکسون با توان 37.6K/W، سرعت 12500 دور و گشتاور 0.892 نیوتون

DCX10S01EBSL692

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12L01EBKL604

موتور DC مکسون Maxon با توان 31K/W، سرعت 8820 دور و گشتاور 4.16 نیوتون

DCX12L01EBKL604

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12L01EBKL633

موتور DC مکسون Maxon با توان 31K/W، سرعت 8810 دور و گشتاور 3.92 نیوتون

DCX12L01EBKL633

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12L01EBKL563

موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 17.2 میلی آمپر، سرعت 8810 دور و گشتاور 3.92 نیوتون

DCX12L01EBKL563

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12L01EBSL673

موتور DC مکسون با توان 31K/W، سرعت 8810 دور و گشتاور 3.91 نیوتون

DCX12L01EBSL673

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12S01EBKL556

موتور DC مکسون Maxon با توان 35K/W، سرعت 9110 دور و گشتاور 1.94 نیوتون

DCX12S01EBKL556

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12S01EBKL666

موتور DC مکسون Maxon با توان 35K/W، سرعت 9030 دور و گشتاور 1.94 نیوتون

DCX12S01EBKL666

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX12S01EBSL625

موتور DC مکسون Maxon با توان 35K/W ، سرعت 9100 دور و گشتاور 1.96 نیوتون

DCX12S01EBSL625

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX14L01EBKL651

موتور DC مکسون Maxon با توان 22.2K/W، سرعت 7720 دور و گشتاور 5.96 نیوتون

DCX14L01EBKL651

منتشرشده در موتور براشلس maxon
یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 15:25

موتور DC مدل DCX14L01EBKL472

موتور DC مکسون Maxon با توان 22.2K/W، سرعت 7720 دور و گشتاور 4.11 نیوتون

موتور DC

منتشرشده در موتور براشلس maxon