یکشنبه, 23 شهریور 1393 ساعت 00:39

بارگذاری محصولات کوپلینگ

پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع کوپلینگ Sunjil و کوپلینگ Flender  را که به صورت کوپلینگ دنده ای هستند، دارا می باشد.

کوپلینگ های SUNJIL  در انواع

کوپلینگ SRB

کوپلینگ SCJ

کوپلینگ SOH

کوپلینگ SGF

کوپلینگ SFC

کوپلینگ SJC

کوپلینگ SD

و کوپلینگ های FLENDER  در انواع

کوپلینگ NEUPEX

کوپلینگ RUPEX

کوپلینگ ROTEX

در بازرگانی پیمان الکتریک موجود و قابل ارائه می باشد.

لیست انواع کوپلینگ در بازرگانی پیمان الکتریک

منتشرشده در اخبار پیمان الکتریک