چهارشنبه, 29 آذر 1396 00:00

جایگزینی تیر برق با درخت

هر روزه شاهد پیشرفت تکنولوژی و تاثیر آن بر دنیای اطرافمان محسوس می باشد. افزایش جمعیت و کمبود منابع طبیعی نگرانی بزرگی برای همگان به شمار می رود که دانشمندان را وادار به خلاقیت و طرح ایده های جدید می کند.

فناوری جدید

این بار با توجه به هوای ناسالم و نقش مهم و متاسفانه منفی از بین رفتن درختان کره زمین به این فرآیند باعث شده تا دانشمندان دست به اختراع جدیدی زنند که از این پس درختان نقش تیر برق را نیز ایفا کنند.

فناوری جدید
در این اختراع نانو ذراتی که می توانند از خود نور ساطع را در داخل برگ گیاهان و درختان جاسازی می کنند که البته علاوه بر این نانو ذرات، لوسیفراز و کوآنزیم A نیز اضافه شده که این سه ماده در محلولی اضافه کرده و گیاهان را در این محلول تحت فشار بالا قرار می دهند.

فناوری جدید
یکی از بانیان این اختراع پروفسور مایکل استرانو می باشد که در توضیح این اختراع گفته است:
"با توجه به قابلیت متابولیسم داخلی خود گیاه که می تواند انرژی لازم را برای ساطع کردن نور تامین کند ایده ای شد تا با هدف ایجاد چراغ مطالعه ای بدون اتصال به برق و گسترش آن به ایجاد درختانی که می تواند ایگیزین تیر برق شود دست یابیم"

فناوری جدید
گفتنی است این فرآیند باعث می شود تا گیاهان بتوانند 4 ساعت از خود نور بتابانند.

فناوری جدید

منتشرشده در فناوری صنعت برق

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .