استابلایزر یاسکاوا

استابلایزر یاسکاوا

شرکت یاسکاوا از اولین و بزرگترین کارخانجات در زمینه انواع استابلایزر، استابلایزرهای ستونی، استابلایزرهای صنعتی و استابلایزرهای توان بالا در جهان می باشد. همچنین توانایی ارائه استابلایزر در توان های 50 KVA الی 800 KVA را دارا می باشد. استابلایزر یاسکاوا دارای استانداردهای جهانی CE , ISO14000 , ISO9001 و VDE در جهان به حساب می آید.

استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-50 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-60 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-80 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-90 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-100 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-110 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-150 KV دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
استابلایزر توان بالا یاسکاوا سه فاز با کد سفارش STB-33-160 KVA دارای هسته تماما مس دارای سیستم over load دارای سیستم اعلام حریق دارای سیستم دتکتور دود و آتش دارای سیستم کنترل over voltage دارای سیستم کنترل under current دارای قابلیت تنظیم 400 ولت در خروجی دارای استاندارد جهانی ISO 9001, ISO 1400 دارای دامنه اصلاح ولتاژ بسیار بالا 280V تا 450V داراي فيلتر جهت جلوگيري از نويز پارازيت هاي لحظه اي در ولتاژ خروجي
صفحه1 از2