جمعه, 07 شهریور 1393 ساعت 19:52

انکودر TS521N530

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS521N530

 • با دقت 1000 الی 12000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS521N530 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS521N530
منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 09:21

انکودر TS4N2E11

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS4N2E11 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS4N2E11
منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 13:47

انکودر TS5214N530

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5214N530

 • با دقت 1000 الی 12000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS5214N530 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS5214N530
منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 09:06

انکودر TS5214N330

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5214N330

 • با دقت 500 الی 6000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5208N530

 • با دقت 500 الی 6000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS5214N330 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS521N530 Tamagawa TS5214N330
منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 09:06

انکودر TS5214N5

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5214N5

 • با دقت 1000 الی 12000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS5214N5 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS5214N5
منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 18:03

انکودر TS5213N551

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5213N551

 • با دقت 500 الی 6000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS5213N551 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

 TS5213N551

منتشرشده در انکدر TAMAGAWA
پنج شنبه, 06 شهریور 1393 ساعت 19:00

انکودر TS5208N530

انکودر تاماگاوا با کد فنی TS5208N530

 • با دقت 1000 الی 12000 C/T
 • فرکانس ورودی 200 کیلو هرتز
 • ولتاژ ورودی 5+ ولت DC
 • جریان مصرفی 200 میلی آمپر
 • خروجی Line Driver
 • درجه حفاظتی IP40
 • تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد

کلیه انکودرهای تاماگاوا Tamagawa از نوع انکودر UVW می باشد.

انکودرهای افزایشی (Incremental encoders ) تاماگاوا tamagawa با کد فنی TS5208N530 باعث تولید پالس در فرکانس متناسب با سرعت چرخش می باشند. انکودرها می توانند برای کنترل سرعت، کنترل موقعیت، یا به عنوان یک شاخص چرخش یا یک ژنراتور پالس موتور سروو در ماشین آلات، روبات ها، و یا تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند. انکودرهای روتاری اپتیکال (Optical incremental encoders) از قاب روتور، دیود های نوری، ترانزیستورهای نوری و غیره تشکیل شده اند.

Tamagawa TS5208N530

منتشرشده در انکدر TAMAGAWA