انکودر السیس elcis

انکودر السیس دارای انکودرهای افزایشی و انکودر ابسولوت انکودر مطلق و … می باشد در ادامه می توانید جهت اطلاع از مشخصات فنی انکودر ELCIS کاتالوگ ان را دریافت کرده و مطالعه کنید.

بازرگانی پیمان الکتریک فعال در امر فروش انواع انکودر ELCIS در ایران

انکودر Sick 

Incremental encoder انکودر افزایشی

Absolute angular encoder انکودر مطلق

Solid-shaft rotary encoder روتاری انکودر

Hollow-shaft rotary encoder انکودر هالو شفت

Magnetic rotary encoder انکودر مغناطیسی

Linear encoder انکودر خطی

Aluminum rotary encoder 

Robust rotary encoder

Rotary encoder with SSI interface

High-accuracy rotary encoder

Non-contact rotary encoder

Rotary encoder with clamping flange Absolute linear encoder

CANopen rotary encoder

Motor rotary encoder انکودر موتور

Optical linear encoder انکودر نوری

Programmable rotary encoder

Harsh environment rotary encoder

High-speed rotary encoder

Analog output linear encoder