انکودر بدون شفت BAUMER

انکودر بدون شفت BAUMER

شرکت BAUMER آلمان تولید کننده انواع انکودرهای هالو شفت در مدل های سوکتی و کابلی با قطرهای مختلف به همراه استانداردهای جهانی ، با خروجی 65000 پالس و دقت بالاش

انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT8.5RF.01024.B خروجی کابلی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 8 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT10.5RF.01024.B خروجی کابلی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 10 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT12.5RF.01024.B خروجی کابلی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 12 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT14.5RF.01024.B خروجی کابلی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 14 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT15.5RF.01024.B-11126914 خروجی کابلی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 15 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT8.5FF.01024.B خروجی سوکتی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 8 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT10.5FF.01024.B خروجی سوکتی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 10 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر baumer بامر آلمان (ROTARY ENCODER) با کد سفارش EIL580P-TT12.5FF.01024.B خروجی سوکتی انکودر هالو شفت شکل موج مربعی با قطر هالو 12 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
صفحه1 از2