انکودر مادگی ELTRA

انکودر مادگی ELTRA

انکودر وسیله ای است که جهت خروجی در پالس استفاده می شود که به دو نوع انکودر خطی (line encoder) یا انکودر دوار(Rotary encoder) دسته بندی می شود. همچنین انکودر وسیله ای است برای اندازه گیری جابه جایی از یک نقطه به نقطه ی دیگر این نوع انکودر در سایزها و ابعاد مختلف با دقت های متفاوت ساخته می شود.

انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EF 36 K انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 25 میلی متر ماکزیمم جریان 15 الی 30 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 150 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 10- تا 85+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 58 F / G انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 32 میلی متر ماکزیمم جریان 20 الی 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 300 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 10- تا 85+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EH - EF 80 C / P / K انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 32 میلی متر ماکزیمم جریان 15 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 105 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 10- تا 100+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EH 88 PE / PETT انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 33 میلی متر ماکزیمم جریان 20 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 100 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 30- تا 85+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 38 F / G انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 22 میلی متر ماکزیمم جریان 20 الی 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 150 الی 220 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 20- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 40 G انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 22 میلی متر ماکزیمم جریان 20 الی 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 150 الی 220 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 20- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EL 48 C / P انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 22 میلی متر ماکزیمم جریان 15 الی 30 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 24 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 150 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 20- تا 85+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CEمحصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EL 50 F / G / K انکودر هالوشفت با قطر هالوشفت 22 میلی متر ماکزیمم جریان 20 الی 30 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 150 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 85+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
صفحه1 از2