انکودر شفت دار ELTRA

انکودر شفت دار ELTRA

انکودر وسیله ای است که برای تبدیل حرکت چرخشی یا خطی را به سیگنال دیجیتال تبدیل می کند و برای تعیین پارامتر هایی نظیر سرعت، جهت ، فاصله و یا موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد داخلی انکودرها به طور کلی یکسان است اما نحوه اتصال آن به دستگاه در طراحی فیزیکی آن تاثیر می گذارد. هنگام انتخاب انکودر تعیین مدل و نوع مناسب منجر به دستیابی نتایج بهتری می گردد، به طور معمول انکودر از طریق شفت به طور مستقیم به انتهای موتور متصل می گردد.
انواع انکودر عبارتند از انکودر خطی، انکودر افزایشی ، انکودر مطلق یا ابسولوت ، انکودر نوری، انکودر سینوسی.

انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EH 90 A انکودر شفت دار با قطر شفت 6 میلی متر ماکزیمم جریان 100 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 24 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 100 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 58 B / C / H / T انکودر شفت دار با قطر شفت 10 و 12 میلی متر ماکزیمم جریان 20 و 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 300 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 63 A / D / E انکودر شفت دار با قطر شفت 9،8 , 10 میلی متر ماکزیمم جریان 20 و 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 300 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 40 انکودر شفت دار با قطر شفت 4 و 6 میلی متر ماکزیمم جریان 20 و 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 100 و 220 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش ER 30 E / H / I انکودر شفت دار با قطر شفت 4 , 6 میلی متر ماکزیمم جریان 20 و 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 28 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 100 و 220 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید
انکودر ELTRA الترا ایتالیا با کد سفارش EH 38 A / B / D انکودر شفت دار با قطر شفت 6 میلی متر ماکزیمم جریان 20 , 50 میلی آمپر ولتاژ تغذیه 5 الی 24 ولت به صورت DC ماکزیمم فرکانس خروجی 100 کیلوهرتز دارای درجه حفاظتی IP66 و IP54 تحمل دمای از 25- تا 70+ درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL و CE محصول کشور ایتالیا جهت مشاهده ویدیوی انکودر الترا به انتهای صفحه مراجعه نمایید