انکودر Solid Shaft

انکودر Solid Shaft

انکودر افزایشی BAUMER بامر (INCREMENTAL ENCODER)

انکودر بامر Baumerدارای استاندارد های اروپایی UL ، CE و CSA بوده و دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی می باشد.
برخی از کد های فنی انکودر بامر به شرح زیر است :

انکودر EIL580-SC10.5RE.00100.A، انکودر EIL580-SC10.5RE.00200.A، انکودر EIL580-SC10.5RE.00360.A، انکودر EIL580-SC10.5FN.00500.A، انکودر EIL580-SC10.5RN.00512.A، انکودر EIL580-SC10.5FE.05000.A، انکودر BDH، انکودر BDK، انکودر BDT

انکودر BDT بامر Baumer با کد سفارش BDT16 انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP42/IP65 ماکسیمم سرعت 6000/12000 دور با قطر شفت 6 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 20- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
انکودر EIL580-SC با کد سفارش EIL580-SC10.5RN.00512.A انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP67 ماکسیمم سرعت 5000 دور با قطر شفت 20*10 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 40- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA
انکودر EIL580-SC با کد سفارش EIL580-SC10.5FN.00500.A انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP67 ماکسیمم سرعت 5000 دور با قطر شفت 20*10 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 40- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر EIL580-SC با کد سفارش EIL580-SC10.5RE.00360.A انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP67 ماکسیمم سرعت 5000 دور با قطر شفت 20*10 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 40- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر EIL580-SC با کد سفارش EIL580-SC10.5RE.00100.A انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP67 ماکسیمم سرعت 5000 دور با قطر شفت 20*10 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 40- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر EIL580-SC با کد سفارش EIL580-SC10.5RE.00200.A انکودر با ابعاد 58 میلی متر خروجی سوکتی شکل موج مربعی دارای درجه حفاظتی IP67 ماکسیمم سرعت 5000 دور با قطر شفت 20*10 میلی متر با ولتاژ تغذیه 5 ولت DC با ولتاژ تغذیه 4.5 الی 30 ولت DC با ولتاژ تغذیه 8 الی 30 ولت DC قابلیت تحمل دمای 40- الی 85 درجه سانتیگراد دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش ITD 01 B14 انکودر شفت دار شکل موج مربعی با قطر شقت 4 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
انکودر افزایشی BAUMER بامر آلمان (INCREMENTAL ENCODER) با کد سفارش BDK 16 انکودر شفت دار شکل موج مربعی با قطر شفت 5 میلی متر با ولتاژ خروجی 5 الی 30 ولت به صورت DC دارای استانداردهای اروپایی، UL ، CE و CSA دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی محصول کشور آلمان جهت مشاهده ویدیو انکودر بامر baumer به انتهای صفحه مراجعه فرمایید.
صفحه1 از3