موتور براشلس maxon

موتور براشلس maxon

موتور DC مکسون Maxon با توان 22.2K/W، سرعت 11600 دور و گشتاور 6.42 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 17.9K/W، سرعت 6390 دور و گشتاور 5.05 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 17.9K/W، سرعت 6560 دور و گشتاور 10.7 نیوتون /p>
موتور DC مکسون Maxon با توان 17.9K/W، سرعت 6410 دور و گشتاور 11.6 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 17.9K/W، سرعت 12800 دور و گشتاور 11.4 نیوتون
موتور DC مکسون Maxon با توان 23.5K/W، سرعت 6290 دور و گشتاور 5.1 نیوتون
موتور DC مکسون با توان 31K/W، سرعت 8810 دور و گشتاور 3.91 نیوتون
موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 17.2 میلی آمپر، سرعت 8810 دور و گشتاور 3.92 نیوتون