سه شنبه, 03 اسفند 1395 ساعت 07:04

کاتالوگ فیوز سیبا Siba Fuse

بازرگانی پیمان الکتریک بورس تجهیزات اتوماسیون صنعتی،ابزار دقیق صنعتی

بازرگانی پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع فیوز سیبا Siba در ایران

فیوز سیبا 6 الی 12 کیلوولت ، سایز 292 میل متر ، از 6 الی 200 آمپر

فیوز سیبا 3 الی 7.2 کیلوولت ، سایز 292 میل متر ، از 6 الی 160 آمپر

فیوز سیبا 10 الی 24 کیلوولت ، سایز 44 2 میلی متر ، از 6 الی 160 آمپر

کاتالوگ فیوز سیبا کاتالوگ فیوز سیبا
کاتالوگ فیوز سیبا سری HHD
کاتالوگ فیوز سیبا سری HHZ

برای ورود به بخش فیوز کلیک کنید

منتشرشده در کاتالوگ ها
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3026956

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 16:27

فیوز موتوری سیبا 3020153

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3020253

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3020054

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3027156

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3010853

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3010953

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba
سه شنبه, 30 آذر 1395 ساعت 12:57

فیوز موتوری سیبا 3011054

 فیوز سیبا

منتشرشده در فیوز siba