سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 00:11

کوپلینگ آلومینیومی SRB-19C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 23 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 1.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 04:39

کوپلینگ آلومینیومی SRB-19C 6*6

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-19C 6*6 با قطر داخلی 6*6 میلی متر و قطر بیرونی 19 میلی متر و ارتفاع 23 میلی متر. با حداکثر 8000 دور در دقیقه و گشتاور 1.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 19:38

کوپلینگ آلومینیومی SRB-16C 3*3

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRB-16C 3*3 با قطر داخلی 3*3 میلی متر و قطر بیرونی 16 میلی متر و ارتفاع 21.5 میلی متر. با حداکثر 10000 دور در دقیقه و گشتاور 0.8 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 19:35

کوپلینگ آلومینیومی SRBA-32C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 10*10 با قطر داخلی 10*10میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 04:34

کوپلینگ آلومینیومی SRBA-32C 8*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 8*10 با قطر داخلی 10*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 00:00

کوپلینگ آلومینیومی SRBA-32C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBA-32C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 39 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
پنج شنبه, 11 خرداد 1396 ساعت 07:21

کوپلینگ SRBA-32C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRBA-32C 8*8

  • با قطر بیرونی 32 میلی متر
  • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
  • و ارتفاع 39 میلی متر
  • با تحمل گشتاور 5.2 نیوتن بر متر
  • و ماکزیمم دور 5000 دور در دقیقه
  • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 22:01

کوپلینگ آلومینیومی SRBB-32C 8*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBB-32C 8*10 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 02:25

کوپلینگ آلومینیومی SRBB-32C 8*8

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBB-32C 8*8 با قطر داخلی 8*8 میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 02:07

کوپلینگ آلومینیومی SRBB-32C 10*10

کوپلینگ SUNGIL مدل SRB با کد فنی SRBB-32C 10*10  با قطر داخلی 10*10میلی متر و قطر بیرونی 32 میلی متر و ارتفاع 44 میلی متر. با حداکثر 5000 دور در دقیقه و گشتاور 5.2 نیوتن بر متر. دارای استانداردهای

ISO14001 ،2004 ، ISO9001:2008 ، INNO-BIZ (SMBA) ، KOITA ، KOAMI ، SNUST ، KITA ، MKE و SMBA

منتشرشده در کوپلینگ sungil