شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 21:29

کوپلینگ SRB-22 6*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22 6*8

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 25 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 17000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 04:58

کوپلینگ SRB-19 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-19 8*8

 • با قطر بیرونی 19 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 22 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 1.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 20000دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 19:56

کوپلینگ SRB-19 6*6

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-19 6*6

 • با قطر بیرونی 19 میلی متر
 • و قطر شفت6 در 6 میلی متر
 • و ارتفاع 22 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 1.2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 20000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 19:54

کوپلینگ SRB-19C 6*6

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-19C 6*6

 • با قطر بیرونی 19 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 6 میلی متر
 • و ارتفاع 23 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 1.8 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 8000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 19:52

کوپلینگ SRB-19C 8*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-19C 8*8

 • با قطر بیرونی 19 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 23 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 1.8 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 8000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 00:15

کوپلینگ SRB-26C 8*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 8*10

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 8 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 31.4 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 00:10

کوپلینگ SRB-26C 10*12

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 10*12

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 12 میلی متر
 • و ارتفاع 31.4 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 04:38

کوپلینگ SRB-26C 6*6

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 6* 6

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 6 میلی متر
 • و ارتفاع 31.4 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 13:36

کوپلینگ SRB-26C 10*10

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-26C 10*10

 • با قطر بیرونی 26 میلی متر
 • و قطر شفت 10 در 10 میلی متر
 • و ارتفاع 31.4 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 3 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 6000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 23:59

کوپلینگ SRB-22C 6*8

کوپلینگ آلومینیومی SRB مدل SRB-22C 6*8

 • با قطر بیرونی 22 میلی متر
 • و قطر شفت 6 در 8 میلی متر
 • و ارتفاع 26.5 میلی متر
 • با تحمل گشتاور 2 نیوتن بر متر
 • و ماکزیمم دور 7000 دور در دقیقه
 • ساخت کشور کره

SRB-sungil


جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید

منتشرشده در سری SRB