ترانسدیوسر جریان

ترانسدیوسر جریان

ترانسدیوسرجریان یا CURRENT TRANSDUCER وسیله ای است که جریان متناوب AC و یا جریان مستقیم DC را به سیگنال های آنالوگ تبدیل می کند. و در سیستم های اتوماتیک و غیر اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامیکه جریانی که از خطوط عبور می کند بالاتر از جریان مناسب برای دستگاه هایی که از آن جریان استفاده می کنند باشد، ترانسدیوسر جریان وارد عمل می شود و جریان مذکور را اندازه گیری و میزان آن را به جریان مناسب تغییر می دهد.از آنجایی که جریان الکتریسیته برای کارکرد انواع ماشین آلات و واحد های صنعتی ضروری می باشد. همیشه اتصال مستقیم دستگاه به جریان برق توصیه نمیشود و در اینگونه موارد است که استفاده از ترانسدیوسر های جریان توصیه می شود.

ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I210 دارای تغذیه 115 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-1 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I230 دارای تغذیه 115 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-5 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I310 دارای تغذیه 230 الی240 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-1 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I330 دارای تغذیه 230 الی 240 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-5 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3I210 دارای تغذیه 20 الی 150 ولت به صورت AC و جریان ورودی 0-1 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IH30 دارای تغذیه 20 الی 140 ولت به صورت AC و جریان ورودی 0-5 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IL10 دارای تغذیه 150 الی 250 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-1 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر جریان با کد سفارش TM3IL30 دارای تغذیه 150 الی 250 ولت به صورت DC و جریان ورودی 0-5 آمپر محصول کشور ایتالیا مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران