ترانسدیوسر ولتاژ

ترانسدیوسر ولتاژ

ترانسدیوسر ولتاژ ( VOLTAGE TRANSDUCER ) یک مدار الکتریکی است که بر سطح ولتاژ توزیع شده در مدار الکتریکی نظارت می کند. ترانسدیوسر های ولتاژ دارای انواع و کاربرد های گوناگوگی می باشند. به طور خلاصه نحوه عملکرد ترانسدیوسر ولتاژ به شرح زیر می باشد:
این ترانسدیوسر RMS را رصد می کند و ولتاژ های پایین تر و یا بالاتر از حد نرمال و تعریف شده را شناسایی می نماید. از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می نماید .ترانسدیوسر های ولتاژ عمدتاً در منابع قدرت DC و مخابراتی استفاده می شوند .این ترانسدیوسر ها بسته به نوع و اندازه شلن در کامپیوتر ها و ترانسفورمر های بزرگ استفاده می گردند.و با اندازه گیری دائم ولتاژ و نگاه داشتن آن در یک سطح معین از آسیب رسیدن به دستگاه های الکترونیکی جلوگیری می نماید. برخی از ترانسدیوسر های ولتاژ به قدری کوچک هستند که می توانند ولتاژ های مختلفی که از یک کامپیوتر شخصی عبور می کنند را اندازه گیری نمایند، به این ترتیب ولتاژی که از قطعات مختلف کامپیوتر عبور می کند همیشه ولتاژ مناسبی می باشد.

ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U210 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-100 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U220 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-110 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U230 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-120 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U270 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-250 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U290 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-400 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U2A0 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-440 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U2C0 دارای تغذیه 115 ولت به صورت AC و ولتاژ ورودی 0-500 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
ترانسدیوسر ولتاژ با کد سفارش TM3U310 دارای تغذیه 230 الی 240 ولت به صورت DC و ولتاژ ورودی 0-100 ولت محصول کشور ایتالیا دارای استاندارد CE مورد استفاده در صنایع تابلو سازی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی و صنایع نساجی گروه بازرگانی پیمان الکتریک وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسدیوسرهای جریان ، ترانسدیوسرهای ولتاژ ، ترانسدیوسرهای راکتیو و اکتیو ، و مولتی فانکشن IME ایتالیا در ایران
صفحه1 از4