دفتر مرکزی

تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203

واحد فروش

33999193 21 0098 – 33993055 21 0098 –  33999194 21 0098

واحد حسابداری

33992998 21 0098

واحد بازرگانی

33993009 21 0098

فکس

36057593 21 0098