دفتر مرکزی

تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203

واحد فروش

33930243 21 0098 –  33920388 21 0098

واحد حسابداری

33960335 21 0098

واحد بازرگانی

36610806 21 0098

فکس

36057593 21 0098