چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 11:59

ریزولور TS2641N31E64

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10 KHz قابل ارائه می باشد.

رزولور TS2641N31E64 تاماگاوا Tamagawa

 • دقت 1,024 C/T
 • درجه حفاظتی IP50
 • تحمل دمای 20- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه جهانی UL,ROHS,CE و ISO9001

رزولور TS2641N31E64 تاماگاوا Tamagawa

دانلود کاتالوگ TS2641N31E64

TS2641N31E64

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 11:50

ریزولور TS2640N671E110

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10 KHz قابل ارائه می باشد.

رزولور TS2640N671E110 تاماگاوا Tamagawa

 • دقت 1,024 C/T
 • درجه حفاظتی IP50
 • تحمل دمای 20- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه جهانی UL,ROHS,CE و ISO9001

رزولور TS2640N671E110 تاماگاوا Tamagawa

دانلود کاتالوگ TS2640N671E110

TS2640N671E110

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
پنج شنبه, 06 شهریور 1393 ساعت 23:27

ریزولور TS2620N21E11

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10 KHz قابل ارائه می باشد.

رزولور TS2620N21E11 تاماگاوا Tamagawa

 • دقت 1,024 C/T
 • درجه حفاظتی IP50
 • تحمل دمای 20- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه جهانی UL,ROHS,CE و ISO9001

رزولور TS2620N21E11 تاماگاوا Tamagawa

دانلود کاتالوگ TS2620N21E11

TS2620N21E11

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 02:27

ریزولور TS2640N71E10

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10KHz قابل ارائه می باشد.

رزولور TS2640N71E10 تاماگاوا Tamagawa

 • دقت 1,024 C/T
 • درجه حفاظتی IP50
 • تحمل دمای 20- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه جهانی UL,ROHS,CE و ISO9001

رزولور TS2640N71E10 تاماگاوا Tamagawa

دانلود کاتالوگ TS2640N71E10

TS2640N71E10

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
چهارشنبه, 05 شهریور 1393 ساعت 02:21

ریزولور TS2640N641E64

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10KHz قابل ارائه می باشد.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 06:51

ریزولور TS260531E64

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10KHz قابل ارائه می باشد.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 15:48

ریزولور TS2640N321E64

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 7V و فرکانس 10KHz قابل ارائه می باشد.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 06:41

ریزولور TS2640N641E10

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 4V و فرکانس 3.4KHz قابل ارائه می باشد.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 15:39

ریزولور TS2650N11E78

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 10V و فرکانس 4KHz قابل ارائه می باشد.

رزولور TS2650N11E78 تاماگاوا Tamagawa

 • دقت 1,024 C/T
 • درجه حفاظتی IP50
 • تحمل دمای 20- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • دارای گواهینامه جهانی UL,ROHS,CE و ISO9001

رزولور TS2650N11E78 تاماگاوا Tamagawa

دانلود کاتالوگ TS2650N11E78

TS2650N11E78

برای مشاهده ویدیو به انتهای صفحه مراجعه کنید.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 06:34

ریزولور TS2651N151E78

ریزولور تاماگاوا(Tamagawa Resolver) با ولتاژ ورودی 10V و فرکانس 4KHz قابل ارائه می باشد.

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
صفحه1 از4