سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 12:47

ریزولور TS2151N1E45

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS2151N1E45

 • قطر بدنه 21 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 3.5 Vrms
 • فرکانس ورودی 10 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE, و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 08:14

ریزولور TS2151N1E26

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS2151N1E26

 • قطر بدنه 21 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 10 Vrms
 • فرکانس ورودی 4.5 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

<pمحصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE, و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 08:12

ریزولور TS2014N221E1

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS2014N221E1

 • قطر بدنه 25 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 7 Vrms
 • فرکانس ورودی 10 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 30000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 08:07

ریزولور TS540N33E10

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS540N33E10

 • قطر بدنه 15 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 10 Vrms
 • فرکانس ورودی 4.5 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 12:29

ریزولور TS530N33E19

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS530N33E19

 • قطر بدنه 11 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 3.5 Vrms
 • فرکانس ورودی 3 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 07:58

ریزولور TS520N47E4

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS520N47E4

 • قطر بدنه 10 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 7 Vrms
 • فرکانس ورودی 1 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 30000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 07:51

ریزولور TS510N36E10

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS510N36E10

 • قطر بدنه 8 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 12 Vrms
 • فرکانس ورودی 2.5 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 07:51

ریزولور TS2014N141E26

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS2014N141E26

 • قطر بدنه 25 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 10 Vrms
 • فرکانس ورودی 4.5 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 16:44

ریزولور TS540N33E12

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS540N33E12

 • قطر بدنه 15 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 15 Vrms
 • فرکانس ورودی 4 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
سه شنبه, 04 شهریور 1393 ساعت 07:44

ریزولور TS530N33E10

ریزولور تاماگاوا ( TAMAGAWA ) با کد TS530N33E10

 • قطر بدنه 11 میلی متر
 • ولتاژ ورودی 18 Vrms
 • فرکانس ورودی 5 kHz
 • ماکزیمم سرعت چرخش 6000 دور در دقیقه

محصولات شرکت تاماگاوا دارای گواهینامه جهانی UL ROHS,CE و ISO9001 می باشد. در حال حاضر محصولات این شرکت به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند . مهم ترین عامل موفقیت شرکت تاماگاوا ژاپن در سطح جهان، نو آوری های فنی و ایجاد موسسه تحقیق و توسعه کیفی برای بالا بردن سطح کیفی محصولات می باشد.

پیمان الکتریک نماینده انحصاری ریزولور و انکودر تاماگاوا در ایران

ریزولور تاماگاوا

منتشرشده در ریزولور TAMAGAWA
صفحه1 از3