شیب سنج

شیب سنج

شیب سنج(inclination sensors) برند dissenssors  هلند با کد فنی QG76N-SDXYh-030-CAN-CM خروجی کانکتور M12 و M23 خروجی CANopen خروجی 4 الی 20 میلی آمپر دقت 0.5 الی 0.9 درجه ولتاژ تغذیه 8 تا 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولات dissenssors  هلند در ایران
شیب سنج(inclination sensors) برند dissenssors  هلند با کد فنی QG40N-KDXYh-090-AI-CM خروجی کانکتور M12 خروجی 4 الی 20 میلی آمپر دقت 0.2 الی 0.4 درجه ولتاژ تغذیه 10 تا 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولات dissenssors  هلند در ایران
شیب سنج(inclination sensors) برند dissenssors  هلند با کد فنی QG65-KI-045H-AV-CM خروجی کانکتور M12 خروجی CANopen خروجی 0.5 الی 4.5 ولت دقت 0.5 الی 0.9 درجه ولتاژ تغذیه 8 تا 30 ولت به صورت DC رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولات dissenssors  هلند در ایران
شیب سنج(inclination sensors) برند dissenssors  هلند با کد فنی QG40N-KDXYh-030-AV-CM خروجی کانکتور M12 خروجی 0.5 الی 4.5 ولت دقت 0.9 درجه رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد دارنده گواهینامه های جهانی CE و Automotive EMC بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولات dissenssors  هلند در ایران
سنسور شیب (QG40N-KDXYh-030-AI-CM (inclination sensor با خروجی4 تا 20 میلی آمپر و دقت 0.2 تا 0.4 و با ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و به همراه خروجی کانکتور M12 و با تحمل رنج دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
سنسورشیب سنج (QG40N-KDXYh-010-AV-CM (inclination sensor با خروجی 0.5 تا 4.5 ولت و دقت 0.1 تا 0.2 و با ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و به همراه خروجی کانکتور M12 و با تحمل رنج دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد . بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
سنسور شیب (QG40N-KDXYh-010-AI-CM (inclination sensor با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و با ولتاژ تغذیه 10v DC تا 30v DC و به همراه خروجی کانکتور M12 و با تحمل رنج دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند در ایران.
سنسور شیب (QG76N-SIXv-360-CANS-CM (inclination sensor با خروجی CAN OPEN و دقت بین 0.1 تا 0.2 و با ولتاژ تغذیه 8v DC تا 30v DC و به همراه خروجی کانکتور M12 و با تحمل رنج دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد. بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری dissensor هلند درایران.
صفحه1 از5