انکودر (Encoder)

انکودر (Encoder)

انکودر (Encoder) قطعه ای است که از آن به عنوان رمزگذار نیز یاد می شود. انکودر قادر به دریافت دور (speed) و سیگنال آنالوگ از دستگاه و ارائه آن به صورت پالس و سیگنال دیجیتال در خروجی می باشد . انواع انکودر می تواند در تعیین موقعیت سرووموتورها و ایجاد نمودن خروجی دیجیتال در اثر جابجایی به صورت زاویه ای یا خطی کمک بسیاری انجام دهد. همچنین می توان به انکودر موتور و کاربرد آن در انواع موتور اشاره نمود. نحوه تست انکودر هم یکی از پر اهمیت ترین مواردی است که باید در زمان استفاده از انکودر (Encoder) به آن توجه گردد.
انکودر ها را می توان در مدل های مختلف مانند: انکودر مطلق ، انکودر افزایشی ، انکودر ابسولوت ، انکودر پالسی ، انکودر نوری ، انکودر قابل پروگرام دسته بندی نمود. هم چنین انکودر مطلق به دو دسته سینگل ترن (SINGLE TURN) و انکودر مولتی ترن (MULTI TURN) تقسیم بندی می گردد.