Hallow Shaft

Hallow Shaft

انکودر هالوشفت hohner ، دارای کیفیت و دقت بالا ، دارای سیستم ضد نویز در هنگام نوسانات ولتاژی و حفظ پالس و ولتاژ تنظیم شده بر روی دستگاه و همچنین درجه حفاظتی بالا می باشد . همچنین دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS بوده و قابلیت پروگرام آن بدون نیاز به سخت افزار آن را به و انکودری تبدیل کرده که در هر زمان توسط کاربر قابل برنامه ریزی است.

انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-23C1C-C هالو شفت 14 کابلی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner اسپانیا با کد سفارش PR90H-21C1C-C هالو شفت 10 کابلی سرعت rpm6000 درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی V/DC30 قابل پروگرام بدون نیاز به سخت افزار دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-22C1C-C هالو شفت 12 کابلی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-23C2C-C هالو شفت 14 سوکتی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner اسپانیا با کد سفارش PR90H-21C2C-C هالو شفت 10 سوکتی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-22C2C-C هالو شفت 12 سوکتی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-21C3C-C هالو شفت 10 سوکتی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
انکودر هالوشفت (hallow shaft) هوهنر Hohner با کد سفارش PR90H-23C3C-C هالو شفت 14 سوکتی قابل پروگرام سرعت 6000rpm درجه حفاظتی IP65 ولتاژ خروجی 5 الی 30V/DC دارای استانداردهای جهانی CE و ROHS قابلیت تنظیم پالس خروجی 1 الی 65.536 پالس جهت مشاهده ویدیوی انکودر hohner به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
صفحه1 از2