نرم افزار انکودر HOHNER

نرم افزار انکودر HOHNER

جهت برنامه ریزی انکودر هالو شفت و انکودر شفت دار hohner می توانید ، از لینک زیر نرم افزار پروگرام انکودر را دریافت و انکودر مورد نظر خود را با پالس دلخواه پروگرام نمایید.

جهت مشاهده راهنمای نصب نرم افزار انکودر hohner می توانید از ویدیوی زیر استفاده نمایید:
جهت دریافت نرم افزار رایگان انکودر hohner اسپانیا جهت پروگرام کردن انکودر hohner بر روی پالس دلخواه بر روی فایل زیر کلیک نمایید دریافت نرم افزار انکودر hohner