پنج شنبه, 01 آبان 1393 ساعت 14:22

فروش تاکوژنراتور

بازرگانی پیمان الکتریک مفتخر است که فروش انواع Tacho Generator Baumer و Tacho Generator Huebner را جهت ارائه به مشتریان گرامی ، اعلام نماید. 

همچنین اطلاعات سری محصولات تاکو ژنراتور (Tacho Generator)  شامل مشخصات فنی و کاتالوگ، در سایت پیمان الکتریک قابل مشاهده و دریافت می باشد. محصولات تاکو ژنراتور Baumer Huebner از دیگر سری محصولات شرکت BAUMERHUEBNER آلمان می باشد. تاکو ژنراتورها دارای سری های :

Tacho Generator - GT 3

Tacho Generator - GT 5

Tacho Generator - GT 7

Tacho Generator - TDP 0.03

Tacho Generator - TDPZ 0.2 LT

هستند و به دو صورت Shaft و Hallow Shaft در فروشگاه پیمان الکتریک قابل ارائه می باشند.

tacho generator

 همچنین در ادامه می توانید برخی از کدهای قابل ارائه تاکوژنراتور را مشاهده نمایید :

HOG 10DN 600 I

POG 10 D 600 I

POG 10 D 600L

POG 10 DN 600 I

POG 10 DN 600 I + FSL

POG 10D 600 I

POG 10DN 600I

GTR9, 16L-460

TDP 0,2LT-4 + FSL 830

HOG10D1024 + FSL 850

POG 10 DN-1000 + FSL

POG 10 D 600 I / DN 360 TTL

HOG 9 D 1000 I, HTL

TDP0,2LT-4 + OG9 DN 1000

POG 9GD 1000 TTL

HOG220DN 1024I

POG 10GD 1024I OG 9 DN 1000 I +

TDP 0.2 LT-4

HOG 9 DN 1000 OG 9 DN 1000 OG 9 PN 1000

POG 9 D 1000

POG 9 DN 1000 I + FSL

POG 9DN 1000 I

POG 9G 1000

POG 10 D 1000

POG 10 D 1000

POG 10 D 1000 I

POG 10 DN 1000

POG 10 DN 1000 | + FSL

POG 10 DN 1000 I

POG 10 DN 1000 I + FSL

POG 10 DN 1000I

POG 10 G DN 500 I / DN 500 I

POG 10D 1000

POG 10D 1000 I

TDP 0.2 LT + OG 9 DN 1000

HOG 10D 1024 AMG11 S25 H 1024

HOG10D 1024I

HOG10D 1024I HTL

HOG10D 1024I

HOG10DN 1024

HOG10GD 1024

HOG12 DN 1024 R

HOG9 D 1024I

HOG9D1024 I/D 1024I OG9 DN 1024 I

POG D10 DN 1024 I HTL

POG DN 1024 I

POG P DN 1024 I + FSL

POG 10D 1024

POG 10DN 1024I

POG 10DN 1024I + FSL

POG 9 1024

POG 9 DN 1024 I + FSL

POG 9D, 1024

POG 9DN 1024

POG 9G 1024 HTL

POG 1 DN 1024R

TDP0.2LT-1 + OG9 DN 1024, HTL

TDP 0,2LT-1 + OG 9 DN 1024

TDP 0,2LT-3 + FSL

TDP 0,2LT-4 + FSL

TDP 0,2LT-4 + FSL + OG 9 D 60

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 200

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 500

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 60

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 600

TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 80

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1024 I

TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 600

TDP 0,2LT-4 + OG 9 E 200

TDP 0,2LT-4+FSL

TDP 0,2LT-4+OG 9 D 1000 I

TDP 0,2LT-4+OG 9 DN 1000

TDP 0,2LT-4+OG9DN1000

TDP 0,2LT-4-B3

TDP 0,2LT-5+FSL

TDP 0.09LT-2

TDP 0.09LT-3 + FSL

TDP0.2LT-1

TDP0.2LT-1

TDP0.51/42H

TDP0.51L / 42H

TDP 0.09LT-3

TDP 0.2 LT –4

TDP0 09 LT-3

TDP0.09 LT-3

TDP0.09LT-3

TDP0.2LT – 4

TDP13.6LT

TOP 0.09LT-3

TOP0.09LT-3

TDP0.09 LT-2

TDP0.09LT-2

منتشرشده در اخبار پیمان الکتریک
یکشنبه, 27 مهر 1393 ساعت 08:59

بارگذاری محصولات Tacho Generator

بازرگانی پیمان الکتریک اطلاعات سری محصولات (Tacho Generator(Tacho baumer huebner  را در سایت خود بارگزاری نموده است. محصولات تاکو ژنراتور از دیگر سری محصولات شرکت BAUMER HUEBNER آلمان می باشد. تاکو ژنراتورها دارای سری های :

Tacho Generator - GT 3

Tacho Generator - GT 5

Tacho Generator - GT 7

Tacho Generator - TDP 0.03

Tacho Generator - TDPZ 0.2 LT

هستند و به دو صورت Shaft و Hallow Shaft در فروشگاه پیمان الکتریک قابل ارائه می باشند.

tacho generator

منتشرشده در اخبار پیمان الکتریک
چهارشنبه, 23 مهر 1393 ساعت 21:22

GMP10LT4B5S

منتشرشده در GMP 1.0
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 00:52

GMP10LT4B5N

منتشرشده در GMP 1.0
چهارشنبه, 23 مهر 1393 ساعت 21:20

GMP10LT4B5

منتشرشده در GMP 1.0
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 04:17

TDP1306LT6B5km/B14km

تاکو ژنراتور هابنر Hubner با قطر بدنه 115 الی 175 میلی متر و با تحمل دمای 30- الی 130 درجه، دارای سیستم حفاظتی IP 55 و با سرعت 40 وات . (تاکو ژنراتور BAUMER)

بازرگانی پیمان الکتریک عاملیت فروش محصولات شرکت بامر (Baumer) در ایران در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، شامل انواع : تاکو زنراتور ، انکودر ، ریزولور و سنسور فعالیت دارد.

منتشرشده در 13 TDP
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 14:33

TDPZ0.2LT4B1055

تاکو ژنراتور هابنر Hubner با قطر بدنه 115mm و با تحمل دمای 30- الی 130 درجه، دارای سیستم حفاظتی IP 56 , IP 55 و با سرعت 0.3*2 وات . (تاکو ژنراتور BAUMER)

بازرگانی پیمان الکتریک عاملیت فروش محصولات شرکت بامر(Baumer) در ایران در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، شامل انواع : تاکو زنراتور ، انکودر ، ریزولور و سنسور فعالیت دارد.

منتشرشده در TDPZ 0.2 LT
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 07:23

TDP02LT7B1055

تاکو ژنراتور هابنر Hubner با قطر بدنه 115mm و با تحمل دمای 30- الی 130 درجه، دارای سیستم حفاظتی IP 56 , IP 55 و با سرعت 12 وات . (تاکو ژنراتور BAUMER)

بازرگانی پیمان الکتریک عاملیت فروش محصولات شرکت بامر(Baumer) در ایران در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، شامل انواع : تاکو زنراتور ، انکودر ، ریزولور و سنسور فعالیت دارد.

منتشرشده در TDP 0.2 LT
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 00:20

TDP02LT6B3

تاکو ژنراتور هابنر Hubner با قطر بدنه 115mm و با تحمل دمای 30- الی 130 درجه، دارای سیستم حفاظتی IP 56 , IP 55 و با سرعت 12 وات . (تاکو ژنراتور BAUMER)

بازرگانی پیمان الکتریک عاملیت فروش محصولات شرکت بامر(Baumer) در ایران در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، شامل انواع : تاکو زنراتور ، انکودر ، ریزولور و سنسور فعالیت دارد.

منتشرشده در TDP 0.2 LT
پنج شنبه, 24 مهر 1393 ساعت 07:19

TDP02LT5B1055

تاکو ژنراتور هابنر Hubner با قطر بدنه 115mm و با تحمل دمای 30- الی 130 درجه، دارای سیستم حفاظتی IP 56 , IP 55 و با سرعت 12 وات . (تاکو ژنراتور BAUMER)

بازرگانی پیمان الکتریک عاملیت فروش محصولات شرکت بامر(Baumer) در ایران در زمینه خرید و فروش تجهیزات صنعتی ، شامل انواع : تاکو زنراتور ، انکودر ، ریزولور و سنسور فعالیت دارد.

منتشرشده در TDP 0.2 LT
صفحه1 از4