بازرگانی پیمان الکتریک انکودر ، استابلایزر ، مقاومت ، واریاک ، فیوز

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .