سرج ارستر EPCOS

سرج ارستر EPCOS

شرکت اپکاس (EPCOS) تولید کننده انواع خازن، وریستورهای مخابراتی ، خازن های رو بردی می باشد.

از مهمترین تولیدات این کارخانه می توان به وریستورهای B32K275 و B32K420 اشاره نمود

وریستور EPCOS مدل B32K150 با کد سفارش B72232B0151K001 ولتاژ موثر 150 ولت و ولتاژ DC 200 ولت دارای ماکزیمم جریان 25000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B40K150 با کد سفارش B72240B0151K001 ولتاژ موثر 150 ولت و ولتاژ DC 200 ولت دارای ماکزیمم جریان 40000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B60K150 با کد سفارش B72260B0151K001 ولتاژ موثر 150 ولت و ولتاژ DC 200 ولت دارای ماکزیمم جریان 70000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B80K150 با کد سفارش B72280B0151K001 ولتاژ موثر 150 ولت و ولتاژ DC 200 ولت دارای ماکزیمم جریان 100000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B32K230 با کد سفارش B72232B0231K001 ولتاژ موثر 230 ولت و ولتاژ DC 300 ولت دارای ماکزیمم جریان 25000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B40K230 با کد سفارش B72240B0231K001 ولتاژ موثر 230 ولت و ولتاژ DC 300 ولت دارای ماکزیمم جریان 40000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B60K230 با کد سفارش B72260B0231K001 ولتاژ موثر 230 ولت و ولتاژ DC 300 ولت دارای ماکزیمم جریان 70000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
وریستور EPCOS مدل B80K230 با کد سفارش B72280B0231K001 ولتاژ موثر 230 ولت و ولتاژ DC 300 ولت دارای ماکزیمم جریان 100000 آمپر این سرج ارستر مناسب برای استفاده در انواع تجهیزات مخابراتی و تجهیزات صدا و سیما می باشد
صفحه1 از2